Tilbygning

Udfordringen med en tilbygning er, at få den eksisterende bolig og tilbygningen til at harmonere. Her gælder det om at finde den rigtige facadesten i rette form og farve. Ligeledes er forbandt i murværk og overlukninger over vinduer og døre vigtige at få til at matche den eksisterende bolig.
Vi har stor erfaring med at lave tilbygninger, som harmonerer med den eksisterende bolig.